Nose Work i det fria

För hundar som kan grunderna i Nosework där ni vill ge dem mer omväxlande och utmanande sök. Många gånger hamnar man i att träna på liknande sätt gång efter gång, vilket kan göra att hundarna (och vi) inte är lika entusiastiska som i början.