Rehabilitering

Ett syfte med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att stötta en medarbetare och tillsammans hitta ett lämpligt sätt att återgå eller återfå en rimlig hälsa efter sjukdom, skada eller olycksfall.